Acasa

Proiectul privind dezvoltarea de ateliere pentru derularea muncii în folosul comunităţii

 

  În anul 2007 prin intermediul unui parteneriat între Ministerul Justiţiei, prin Direcţia de Probaţiune şi organizaţia elveţiană Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa (VEBO – Asociaţia pentru Dezvoltarea Probaţiunii în Europa de Est) se pun bazele proiectului „Ateliere de muncă în folosul comunităţii”. Scopul acestuia era de a dezvolta o locaţie potrivită pentru executarea orelor de muncă în folosul comunităţii, simultan oferind suport şi orientare în vederea reintegrării sociale a persoanelor sancţionate penal. Ca şi organism executiv, cu rol specific de a se ocupa de implementarea şi coordonarea proiectului „Ateliere de muncă în folosul comunităţii”, în 2008 a fost înfiinţată Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare.

  Trei ani mai târziu în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano- Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în Uniunea Europeană extinsă, Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare, sprijinită de Ministerul Justiţiei şi de VEBO, a obţinut o finanţare în vederea continuării proiectului privind crearea de ateliere pentru munca în folosul comunităţii, pe o perioadă de 45 de luni.

  Obiectivul proiectului este acela de a crea noi posibilităţi de executarea a muncii în folosul comunităţii, prin dezvoltarea unei reţele de ateliere, în anumite zone, în care această activitate poate fi executată într-un mediu sigur şi poate fi cu uşurinţă contorizată şi supravegheată.